როგორ მოვიქცე თუ ელექტრონული სამეცნიერო ბაზების გამოყენების საკითხებში დახმარება მჭირდება?

თითოეულ ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზას თან ახლავს „გზამკვლევი“, რომელიც თავის მხრივ, მოკლე გამოყენების ინსტრუქციაა. თუკი „გზამკვლევის“ გაცნობის შემდეგ დაგჭირდებათ დახმარება, გთხოვთ მოგვწეროთ, ან შეავსოთ „ტრენინგებში“ მოცემული ელ. ფორმა. ბიბლიოთეკა, მოთხოვნის შესაბამისად, ორგანიზებას უწევს მცირერიცხოვანი ჯგუფების  ტრენინგებს.

ბანერები

Facebook