ასლის გადაღება და ბეჭვდა

ბიბლიოთეკა  მკითხველს სთავაზობს, საავტორო უფლებების დაცვის ინსტუქციებისა და შენახვის მოთხოვნების შესაბამისად, სხვადასხვა სასწავლო, კვლევითი და მხატვრული ლიტერატურის  ასლის გადაღებისა და მასალის  ამობეჭდვის სერვისს.

ასლის გადაღებისა და მასალის ამობეჭდვის მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია წინასწარ შეკვეთის საფუძველზეც, როგორც პირადად, ასევე ელექტრონულად. ამისათვის, თქვენთვის სასურველი მასალის მითითებით უნდა გააგზავნოთ შეკვეთა მისამართზე print.library@iliauni.edu.ge.

ასლის გადაღებისა და ამობეჭდვის სერვისი ხელმისაწვდომია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის  ორ დარბაზში:

ასლგადამღები პუნქტი #1
მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი #32, A207
სამუშაო საათები:

  • ორშაბათი-პარასკევი: 10:00- 19:00
  • შაბათი: 10:00 – 18:00

შესვენება: 14:00-15:00

ასლგადამღები პუნქტი #2
მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის 3-5, E307
სამუშაო საათები:

  • ორშაბათი-პარასკევი 10:00-19:00

შესვენება: 14:00-15:00

Facebook