სამეცნიერო ბაზები


ერთიანი საძიებო სისტემა

EBSCO Discovery Service – სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ძიების განახორციელებას ერთდროულად ყველა იმ სამეცნიერო ბაზაში, რაზეც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას აქვს წვდომა.

(ძიება “ერთი ფანჯრის” პრინციპით).

………………………

…….…

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება 


ელექტრონული ბაზები

ScienceDirect  – არის მსოფლიოში ავტორიტეტული სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა,  რომელიც  მოიცავს  2000 დასახელების ჟურნალს,  ჯამში ორ მილიონზე  მეტი  სტატიის სრულ ტექსტს. ScienceDirect  ძირითადად ორიენტირებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებზე, შედარებით მცირე რაოდენებით არის წარმოდგენილი სოციალური და ჰუმანიტარული მიმართულებები.

……..…

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგები| დახმარება


Scopus – წარმოადგენს ელ. ბაზას, რომელიც აერთიანებს ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებს, აბსტრაქტებსა და ციტირების მაჩვენებლებს 1995 წლიდან დღემდე.  ის მოიცავს 5000-ზე მეტი გამომცემლის 21000 დასახელების სამეცნიერო ჟურნალს, ჯამში 50 მილიონზე მეტი ჩანაწერი.

….…

 

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდან| წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგები| დახმარება


Funding Institutional  –  აერთიანებს მონაცემებს მსოფლიოში არსებული სამეცნიერო გრანტების შესახებ. დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს მოიძიოს მის დარგში არსებული პროექტები (დაფინანსების შესაძლებლობები). უზრუნველყოფს წვდომას მიმდინარე საგრანტო პროექტებზე (3500-ზე მეტი სამთავრობო და კერძო ფონდები), რომელთა საერთო ღირებულება 98 ბილიონზე მეტია. ბაზის გამოყენებისთვის აუცილებელია უშუალოდ ბაზაში რეგისტრაცია/ანგარიშის შექმნა. მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც უნივერსიტეტიდან ასევე მის მიღმა. 

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდან| წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგები| დახმარება


Clarivate Analytics-ის ფარგლებში უნივერსიტეტის საზოგადოებას საშუალება აქვს ისარგებლოს ორი მნიშვნელოვანი პროფუქტით: Web of Science და Journal Citation Reports. Web of Science უზრუნველყოფს სწრაფ წვდომას მსოფლიოს წამყვან 12,000 მაღალიმპაქტფაქტორიან ჟურნალზე, ღია წვდომის ჟურნალსა და 150,000 კონფერენციის მასალაზე. Journal Citation Report გვთავაზობს მსოფლიოს წამყვანი ჟურნალების სისტემურ, ობიექტურ და კრიტიკულ შეფასებას ციტირების მონაცემების საფუძველზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ხელმისაწვდომია მონაცემები 2006 წლიდან დღემდე.

დეტალური აღწერა | წვდომა უნივერსიტეტიდან | წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგები| დახმარება


Journal Citation Report გვთავაზობს მსოფლიოს წამყვანი ჟურნალების სისტემურ, ობიექტურ და კრიტიკულ შეფასებას ციტირების მონაცემების საფუძველზე. სტატიებში წყაროების მითითებების ციტირებებზე დაყრდნობით, ჟურნალების ციტირების მონაცემების (JCR) ბაზა ზომავს ჟურნალების კვლევით მნიშვნელობასა და იმპაქტს, აჩვენებს მიმართებას ციტირებულ ჟურნალსა და იმ ჟურნალებს შორის, სადაც ხდება ციტირება.

…….…

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგები| დახმარება


ბაზა მოიცავს მიმათულებების მრავალფეროვან სპექტრს: ბიზნესი, პოლიტიკური მეცნიერებები, მხატვრული ლიტერატურა, ფსიქოლოგია, მედიცინა, სოციალური მეცნიერებები, ხელოვნება, ისტორია და სხვ. ელექტრონული ბიბლიოთეკა ასევე მოიცავს 1971 წლიდან დღემდე გამოცემულ 5000-ზე მეტი დასახელების აკადემიური ჟურნალის, სპეციფიური გამოცემისა (მაგ.: Entertainment Weekly, The Hollywood Reporter, Variety) და გაზეთის დივერსიფიცირებულ ნაკრებebს – მათ შორის სრულ ტექსტებს.

დეტალური აღწერა |წვდომა უნივერსიტეტიდან |წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა | გზამკვლევი |ტრენინგები |დახმარება


Taylor and Francis Online აერთიანებს 1700 დასახელების ჟურნალს, რომელიც სხვადასხვა მიმართულების ფართო სპექტრს ფარავს, დაწყებული სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან, დამთავრებული მეცნიერებითა და ტექნოლოგიით. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის ხელმისაწვდომია სტატიების სრული ტექსტები 1997 წლიდან დღემდე.

…….…

…….…

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი | ტრენინგები დახმარება


ProQuest Dissertations წარმოადგენს მულტიდისციპლინურ სამეცნიერო ბაზას, რომელიც აერთიანებს 3000-მდე უნივერსიტეტში დაცული სადიპლომო ნაშრომების სრულ ტექსტებს და წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე კომპლექსურ კოლექციას. აღნიშნულ ბაზაში ხელმისაწვდომია, 1997 წლიდან დღემდე გამოცემული, როგორც სადოქტორო ასევე სამაგისტრო ნაშრომები, საერთო ჯამში ორ მილიონზე მეტი ერთეული.

…….…

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


SAGE  არის მსოფლიოში აღიარებული აკადემიური გამომცემლობა, რომელიც ყოველწლიურად აქვეყნებს 900-ზე მეტ მაღალხარისხიან ჟურნალსა და ცნობარს ისეთ წამყვან სფეროებში როგორიცაა ბიზნესი, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები, ტექნოლოგიები და მედიცინა.

…….…

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… …

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდან|წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


ბაზა აერთიანებს 5800-ზე მეტი გამომცემლობის საინფორმაციო რესურსს სამართლის მიმართულებით.  მასში ხელმისაწვდომია ამერიკის ფედერალური და საშტატო სასამართლოების მასალები, Shepard’s-ის ციტირების სერვისი და  ასობით იურიდიული მიმოხილვა. 17 000 მეტი ბიზნეს, იურიდიული და ახალი ამბების წყარო მას ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საკვლევ ინსტრუმენტად აქცევს. წვდომა ათასობით გაზეთზე, პერიოდულ გამოცემაზე, ტელევიზიაზე, რადიო გადაცემებზე, ახალ ამბებზე, ბლოგებზე, კორპორატიულ ცნობარებსა და ფინანსურ ინფორმაციაზე.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


Humanities Sourceმოიცავს 1480 დასახელების ჟურნალს და სამეცნიერო სტატიების სრულ ვერსიებს 1900 წლიდან დღემდე.  აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს: არქეოლოგია, ხელოვნება, კომუნიკაცია, ფოლკლორი, კლასიკური ფილოლოგია, ისტორია, ჟურნალისტიკა, ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, მუსიკა, ფილოსოფია, რელიგია, თეოლოგია და სხვ.  აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს ბაზა მოიცავს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო რეფერირებად  ჟურნალს – „კადმოსი“.

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდან| წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


Political Science Complete – მოიცავს 3119 დასახელების ჟურნალს, 340 -ზე მეტ მონოგრაფიას და საკონფერენციო მასალების 38,000 ათასზე მეტ სრულ ტექსტს შემდეგ მიმართულებებში: პოლიტოლოგია, საერთაშორისო ურთიერთობები, საჯარო ადმინისტრირება, პოლიტიკური ფილოსოფია, პოლიტიკური ეთიკა და სხვ. ბაზაში  ხელმისაწვდომია როგორც სტატიების ინდექსირებული და აბსტრაქტირებული სიები, ასევე სრული ტექსტები.  შეგახსენებთ, რომ ამ ბაზაში შესულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი – „Identity Studies”.

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდან| წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


მულტიდისციპლინური სამეცნიერო არქივი. ათასობით აკადემიური ჟურნალი და გამოცემა.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. ….

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


Oxford English Dictionary – ინგლისური ენის ლექსიკონი, რომელსაც ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობა გამოსცემს. მისი პირველი ვერსია ბეჭდვური სახით მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს გამოიცა, ხოლო 1988 წელს პირველი ელექტრონული ვერსია გახდა ხელმისაწვდომი. ამჟამად შესაძლებელია ლექსიკონის მესამე განახლებული ვერსიის გამოყენება, რომელზე მუშაობაც 2018 წელს დასრულდა. მოცემული ლექსიკონი ერთგვარად ასახავს ინგლისური ენის განვითარების ისტორიას და სიტყვების განმარტების სხვადასხვა ვარიანტს წარმოგვიდგენს.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


eHRAF World Culture შექმნილია იელის უნივერსიტეტში კულტურათაშორისი მკვლევარების მიერ. ბაზის ძირითადი მახასიათებლებია ეთნოგრაფიული მონაცემთა ორგანიზება რეგიონის, ქვე-რეგიონის და კულტურების მიხედვით. ძიების ინსტრუმენტები მოიცავს როგორც მარტივ, ასევე კომპლექსურ ძიებას კულტურის, სათაურის ან თემის მიხედვით. სრულყოფილი მიმოხილვა მოიცავს შემდეგ თემებს: ეკონომიკა, ისტორია და კულტურული ურთიერთობები, ოჯახი და ნათესაობა, სოციალურ-პოლიტიკური ორგანიზაცია, რელიგია.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


eHRAF Archeology  იელის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბაზა შექმნილია კულტურათაშორისი მკვლევარების მიერ და გამოიყენებენ როგორც სტუდენტები ასევე აკადემიური პერსონალი, იმისათვის რომ შეისწავლონ და აღმოაჩინონ ანთროპოლოგიური კონცეფციები. ბაზაში ეთნოგრაფიული მონაცემები ორგანიზებულია რეგიონის, ქვე-რეგიონის და კულტურების მიხედვით.

……

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


აერთიანებს ბიოლოგიურ, ეკოლოგიურ და გარემოს დაცვის მეცნიერებებს.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. …..

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


ბაზას  კოორდინირებას უწევს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია (WHO) და მომხმარებელს სთავაზობს  წვდომას ბიომედიცინის, ჯანდაცვისა და სხვა მომიჯნავე დარგების ყველაზე ავტორიტეტულ ჟურნალებზე. 2002 წელს დაფუძნებული ელექტრონული ბაზა  აერთიანებს 1500-ზე მეტ ჟურნალს. ისინი ხელმისაწვდომია  30 განსხვავებულ ენაზე, მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან. საერთო ჯამში, სხვადასხვა გამომცემლობებთან თანამშრომლობის საფუძველზე,  თავმოყრილია 42 000-ზე მეტი საინფორმაციო რესურსი, მათ შორის სტატიების სრული ტექსტები. ბაზის გამოყენებისთვის აუცილებელი პაროლის მისაღებად, გთხოვთ, მიმართოთ ბიბლიოთეკას.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) წარმოადგენს ელექტრონულ რესურს, რომელიც უზრუნველყოფს წვდომას IMF-ის პერიოდულ გამოცემებზე, წიგნებზე, სამუშაო დოკუმენტებსა და კვლევებზე, ისევე, როგორც სტატისტიკური მონაცემების ანალიზზე. აერთიანებს რესურსებს მაკროეკონომიკაზე, გლობალიზაციაზე, ვაჭრობასა და სუბსიდიებზე, ისევე როგორც ტექნიკურ მხარდაჭერაზე, დემოგრაფიაზე, განვითარებად ქვეყნებზე, სიღარიბის დაძლევასა და სხვ.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


აერთიანებს ბიოლოგიურ, ფიზიკისა და საინჟინრო–მათემატიკურ მეცნიერებებს.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… ……………

……

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმაგზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


მულტიდისციპლინური აკადემიური საცნობარო გამოცემა.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  ……………..

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


ბაზა აერთიანებს ედვარდ ელგარის გამომცემლობის (Edward Elgar Publishing) 280 დასახელების ელექტრონული წიგნის სრულ ვერსიებს განვითარების კვლევების მიმართულებით და მოიცავს შემდეგ დარგებს: ფინანსები, საჯარო მართვა, მიგრაცია, ჯანდაცვა, ინტელექტუალური საკუთრება, სამართალი, კვლევის მეთოდები. ბაზაში ხელმისაწვდომია ხუთი დასახელების საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის სრული ტექსტები, რომელიც მოიცავს ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სამართალი, ეკონომიკა და მენეჯმენტი.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


კემბრიჯის უნივერსიტეტის რეფერირებადი და სამეცნიერო ჟურნალების ციფრული არქივი. ჰუმანიტარული, სოციალური, საბუნებისმეტყველო, პოლიტიკური და ეკონომიკური მეცნიერებები, ხელოვნება, მედიცინა, სოფლის მეურნეობა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 250-ზე მეტი ჟურნალი.

 

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


ელექტრონული ჟურნალები

აერთიანებს ნაშრომებს, რომლებშიც ყურადღება გამახვილებულია შინაგანი ორგანოების მედიცინაზე და მისი ქვესპეციალობების დარგებზე, მათ შორის არის – კარდიოლოგია, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ენდოკრინოლოგია, გასტროენტეროლოგია, ჰემატოლოგია/ონკოლოგია, იმუნოლოგია/ალერგია, ინფექციური დაავადება, ნეფროლოგია, ნევროლოგია/ნეიროქირურგია, ფილტვების მკურნალობა და რევმატოლოგია.+

… ……… ……… ………  ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


Journal of Autism and Developmental Disorders არის საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც გამოიცემა 1971 წლიდან (თავდაპირველი სახელწოდებით Journal of Autism and Childhood Schizophrenia) მსოფლიოში აღიარებული სამეცნიერო გამომცემლობაSpringer-ის მიერ. ჟურნალი ფოკუსირებულია აუტისტური სპექტრის აშლილობასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებთან.

… ……… ……… ……… ……… …… … ………. . . .  …………….. ………

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


Journal of Speech, Language and hearing Research  – ჟურნალი გამოიცემა მეტყველების, ენისა და სმენის ამერიკული ასოციაციის (American Speech-Language-Hearing Association)  მეირ 1937 წლიდან. მისი იმპაქტ-ფაქტორი წარმოადგნს 1,749. ამ მაჩვენებლით მის დარგში არსებული ჟურნალების რეიტინგიდან ის მეტერთმეტე ადგილზეა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის აღნიშნულ ჟურნალზე წვდომა უზრუნველყოფილია ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განთვითარების პროექტის „Assisting for Better Communication” ფარგლებში.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


American Journal for Speech-Language Pathologyჟურნალი გამოიცემა მეტყველების, ენისა და სმენის ამერიკული ასოციაციის (American Speech-Language-Hearing Association)  მეირ 1936 წლიდან. მისი იმპაქტ-ფაქტორი წარმოადგნს 1,321. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის აღნიშნულ ჟურნალზე წვდომა უზრუნველყოფილია ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განთვითარების პროექტის „Assisting for Better Communication” ფარგლებში.

…….…

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


ენისა და კომუნიკაციის დარღვევების საერთაშორისო ჟუნრალი (International Journal for Language and Communication Disorders) გამოიცემა მსოფლიოში აღიარებული გამომცემლობის Wiley მიერ. ის გამოიცემეა 1966 წლიდან და წარმოადგენს ბრიტანეთის ენისა და მეტყველების თერაპევტების სამეფო კოლეჯის ოფიციალურ ჟურნალს. 2018 წლის მონაცემებით მისი იმპაქტ-ფაქტორი არის 1.504 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის აღნიშნულ ჟურნალზე წვდომა უზრუნველყოფილია ერასმუს პლუსის ინსტიტუციური განთვითარების პროექტის „Assisting for Better Communication” ფარგლებში.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


ჟურნალი “იდენტობის კვლევები” არის რეცენზირებადი, სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც შეიქმნა 2009 წელს შვეიცარიის სამეცნიერო საგრანტო ფონდის მხარდაჭერით. მისი მიზანია, ხელი შეუწყოს ინტერდისციპლინარული ცოდნის ფორმირებასა და გავრცელებას კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. ჟურნალში გამოყენებული ძირითადი დისციპლინებია: სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, კულტურის კვლევები, ფილოსოფია და ფსიქოლოგია. ჟურნალი გამოიცემა თანამედროვე კვლევით ინსტიტუტში (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო).

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


“კადმოსი” რეფერირებადი სამეცნიერო გამოცემაა, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სამეცნიერო კვლევებს ქართველოლოგიის დარგში, მათ შორის, ლიტერატურათმცოდნეობაში, ენათმეცნიერებაში, ფილოსოფიაში, კულტურულ ანთროპოლოგიასა (ეთნოგრაფია, ეთნოლოგია, მითოლოგია) და ისტორიაში (არქეოლოგია). ჟურნალი წელიწდეულია და გამოიცემა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეწყობით.


დეტალური აღწერა
წვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


ღია წვდომის ბაზები

მულტიდისციპლინური ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 33,000-ზე მეტი წიგნი სხვადასხვა სფეროში.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. .

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


ბაზაში ხელმისაწვდომია ელექტრონული წიგნების სრული ვერსიები. ამ ეტაპზე კოლექცია მოიცავს 63 დასახლების ელ. წიგნს შემდეგი მიმართულებებიდან: ისტორია, რელიგია, სოციოლოგია, მუსიკა, ხელოვნება და ანთროპოლიგია.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … ..  …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … 

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


EBSCOhost Ebook Open Access –  კოლექცია აერთიანებს 2700-მდე ელექტორნულ წიგნს, რომელიც მოიცავს თითქმის ყველა სასწავლო მიმართულებას და ძირითადად, გათვლილია სწავლების უმაღლესი საფეხურისთვის.

 

.

დეტალური აღწერა| წვდომა უნივერსიტეტიდან| წვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგები| დახმარება


სოციალური, ჰუმანიტარული, ეკონომიკური, პოლიტიკური, საინჟინრო, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ხელოვნება, ბიზნესი და ეკონომიკა. 136 ჟურნალი.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… ……… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. …… ……… … .. . ….. … ………. ……. ….. . . …. . .. . .. …. . . .  …………….. ………

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმაგზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


Project Muse – სამეცნიერო ელექტრონული ბაზა, რომელიც აერთიანებს საინფორმაციო რესურსებს სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ამ ეტაპზე შესაძლებელია მხოლოდ ღია წვდომის ჟურნალებით სარგებლობა.

… ……… ……… ……… ……… …… … …… ………… ………… …………… …………… .. …… …………… ………. . .  ….. …. ……. ………….. ………

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევი| ტრენინგებიდახმარება


eprints ილიაუნის საცავი არის ინსტიტუციური რეპოზიტორიუმის სერვისი კვლევითი მასალებისათვის: ჟურნალის სტატიები, კონფერენციის სტატიები, წიგნები და წიგნის თავები.

ელექტრონული კატალოგის მეშვეობით შესაძლებელია საცავში განთავსებულ პუბლიკაციებში ძიება განხორციელდეს სხვადასხვა კატეგორიებით.

მაგ: ავტორის, წლის, თემისა და ინსტიტუტის მიხედვით.

 დეტალური აღწერა წვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება


Iliauni Open Journal Systems არის ილიაუნის  სამეცნიერო ჟურნალების საცავი.

იგი აერთიანებს ისეთ ჟურნალებს, როგორებიცაა: Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines; Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea Region; Reconstructions of history; ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია – Health Policy Economics and Sociology.

საცავში ძიება შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა კატეგორიებით. მაგ: ავტორის, წლის, თემისა და ინსტიტუტის მიხედვით.

დეტალური აღწერაწვდომა უნივერსიტეტიდანწვდომა უნივერსიტეტის მიღმა| გზამკვლევიტრენინგებიდახმარება

 

Facebook