შეცვალე წიგნის დაბრუნების თარიღი

წიგნ(ებ)ის დაბრუნების თარიღის გადავადება შესაძლებელია:

  • პირადად;
  • ელ. ფოსტის – librarian@iliauni.edu.ge  საშუალებით;
  • ბიბლიოთეკის Facebook გვერდის საშუალებით.

შენიშვნა: გაითვალისწინეთ, რომ წიგნ(ებ)ის დაბრუნების თარიღის ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ წიგნ(ებ)ზე არ არის მოთხოვნა.

Facebook