ჯგუფური მუშაობის ოთახის დაჯავშნა

ბიბლიოთეკის სულხან-საბა ორბელიანის დარბაზში შესაძლებელია ჯგუფური მუშაობის ოთახის დაჯავშნა და გამოყენება.

  • ვის შეუძლია ჯგუფური მუშაობის ოთახით სარგებლობა:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებს (აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებსა და თანამშრომლებს).

  • რამდენ ჯგუფს შეუძლია ოთახით ერთდროულად ისარგებლოს?

ოთახის დაჯავშნა, ერთდროულად, შეუძლია 3 ჯგუფს. ჯგუფში დაშვებულია მაქს. ხუთი წევრი.

  • რა დროით არის შესაძლებელი ჯგუფური მუშაობის ოთახის დაჯავშნა?

დღის განმავლობაში ოთახით სარგებლობა შესაძლებელია მაქსიმუმ ოთხი საათით.

  • როგორ ხდება ოთახის დაჯავშნა?

ჯგუფური მუშაობის ოთახის გამოყენება შესაძლებელია წინასწარი დაჯავშნის საფუძველზე.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მუშაობის დაწყებამდე აუცილებელია პირადობის მოწმობის ბიბლიოთეკართან დატოვება!

მის:  ი. ჭავჭავაძის #32, B კორპუსი, მეოთხე სართული, ოთახი 401

 

Facebook