ალექსანდრე ქართველის დარბაზი

რა მიმართულების ლიტერატურის გაცნობა შემიძლია:

  • კომპიუტერული მეცნიერებები
  • განათლება
  • ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
  • ტექნოლოგიები
  • მედიცინა
  • ინჟინერია

რა სახის მომსახურების მიღება შემიძლია?

  • საბიბლიოთეკო ერთეულებით სარგებლობა
  • წიგნის ელექტრონული შეკვეთა

რა სახის სივრცეებია?

  • ინდივიდუალური კითხვის

მისამართი: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი #3-5, T 402
ელ. ფოსტა: librarian@iliauni.edu.ge

Facebook