კონტაქტი

ლიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ადმინისტრაცია
0162 თბილისი, ქ. ჩოლოყაშვილის 3/5, F კორპუსი, I სართული
ტელ.:  (+995 32) 222 00 09 (116)
ელ.ფოსტა:  librarian@iliauni.edu.ge / library@iliauni.edu.ge
ვებ-გვერდი: www.library.iliauni.edu.ge
www.facebook.com/iliaunilib

Facebook