რამდენი წიგნის გატანა შემიძლია ერთდროულად?

ბიბლიოთეკის დარბაზებიდან მკითხველს შეუძლია ერთდროულად გაიტანოს 15 წიგნი.

ბანერები

Library
Facebook