ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

2014 წელს სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა ყოფილ ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზსა და ბიბლიოთეკის ადმინისტრაციის ნაწილში. აღნიშნულ დარბაზში განთავსდა კვლევითი დარბაზი, რომელშიც სტუდენტებს წიგნადი ფონდის გარდა კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენების საშუალებაც აქვთ.

ასევე მოეწყო ახალი სამკითხველო დარბაზი – ილიას დარბაზი, რომელიც მოემსახურება ერთდროულად  80 ადამიანს.

2015 წლის ზაფხულისთვის სარემონტო სამუშაოები იგეგმება სულხან-საბა ორბელიანის დარბაზშიც.

ბანერები

Facebook
Library