ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტანდარტები

METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) – აღწერითი, ადმინისტრაციული და სტრუქტურული მეტამონაცემების კოდირების სტრუქტურა.

MIX (NISO Metadata for Images in XML) – XML სქემა ელექტრონული გამოსახულებების კოლექციების მართვისთვის საჭირო ტექნიკური მონაცემების კოდირებისთვის.
PREMIS (Preservation Metadata) – ციფრული მასალების ხანგრძლივი შენახვის ხელშეწყობისთვის საჭირო ძირითადი მეტამონაცემების პრეზერვაციის დამხმარე XML სქემები და მონაცემთა ლექსიკონი.
TextMD (Technical Metadata for Text) – XML სქემა, რომელიც ტექნიკურ მეტამონაცემებს დეტალურად წარმოადგენს ტექსტზე დაფუძნებული ციფრული ობიექტებისთვის.
ISO/DIS 25577 – ინფორმაცია და დოკუმენტაცია — MarcXchange.
ISO 20775 – სქემა საფონდო ინფორმაციისთვის.
ALTO – ტექნიკური მეტამონაცემები ოპტიკური სიმბოლოების ცნობისთვის.

 

ბანერები

Facebook
Library