დირექტორის მოადგილე

დირექტორის მოადგილე – გიგა ხოსიტაშვილი
ელ. ფოსტა: giga.khositashvili.2@iliauni.edu.ge

Library
Facebook