ბიბლიოთეკის დირექტორი

ბიბლიოთეკის დირექტორი – თეო ყაველაშვილი

ელ. ფოსტა: philosocial@iliauni.edu.ge

library.iliauni.edu.ge

 

 

ბანერები

Library
Facebook