ბიბლიოთეკის დირექტორი

ბიბლიოთეკის დირექტორი – თეო ყაველაშვილი

ელ. ფოსტა: theo.kavelashvili@iliauni.edu.ge 

library.iliauni.edu.ge

ბანერები

Facebook
Library