ProQuest Research Library

ProQuest Research Library™ მოიცავს ისეთი სფეროებისა და მიმართულებების მრავალფეროვან სპექტრს როგორიცაა: ხელოვნება, ისტორია, ენა და ლიტერატურა, ჯანდაცვა, მედიცინა, ბიზნესი, განათლება, ინჟინერია, აგრარული, საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.

უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ კოლექციებზე:

  • ProQuest Research Library: Business
  • Business
  • Economic conditions
  • Corporate strategies
  • Management theory
  • Management techniques
  • Business trends
  • Competitive landscape and product information
  • Accounting
  • Finance
  • Etc.
  • ProQuest Research Library: Health & Medicine
  • Medical Science
  • Nursing
  • Allied Health
  • Public Health
  • Pharmacology
  • ProQuest Research Library: History
  • Civilizations
  • Historical studies
  • Military history
  • Periods & events
  • US history
  • World history
  • ProQuest Research Library: Literature & Language
  • English
  • American Literature
  • World Literatures
  • Linguistics
  • ProQuest Research Library: Science & Technology
  • Agriculture
  • Biology
  • Chemistry
  • Environmental Science
  • Materials Science
  • Computing
  • Engineering
  • ProQuest Research Library: Social Sciences
  • Sociology
  • Psychology
  • Communications
  • Political Science
  • Linguistics
  • Criminology
  • Education
  • ProQuest Research Library: The Arts
  • Music
  • Theatre
  • Film
  • TV
  • Dance
  • Architecture
  • Art
  • Design
Library
Facebook