ProQuest Research Library

ProQuest Research Library™ მოიცავს ისეთი სფეროებისა და მიმართულებების მრავალფეროვან სპექტრს როგორიცაა: ხელოვნება, ისტორია, ენა და ლიტერატურა, ჯანდაცვა, მედიცინა, ბიზნესი, განათლება, ინჟინერია, აგრარული, საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.

უნივერსიტეტს წვდომა აქვს შემდეგ კოლექციებზე:

 • ProQuest Research Library: Business
 • Business
 • Economic conditions
 • Corporate strategies
 • Management theory
 • Management techniques
 • Business trends
 • Competitive landscape and product information
 • Accounting
 • Finance
 • Etc.
 • ProQuest Research Library: Health & Medicine
 • Medical Science
 • Nursing
 • Allied Health
 • Public Health
 • Pharmacology
 • ProQuest Research Library: History
 • Civilizations
 • Historical studies
 • Military history
 • Periods & events
 • US history
 • World history
 • ProQuest Research Library: Literature & Language
 • English
 • American Literature
 • World Literatures
 • Linguistics
 • ProQuest Research Library: Science & Technology
 • Agriculture
 • Biology
 • Chemistry
 • Environmental Science
 • Materials Science
 • Computing
 • Engineering
 • ProQuest Research Library: Social Sciences
 • Sociology
 • Psychology
 • Communications
 • Political Science
 • Linguistics
 • Criminology
 • Education
 • ProQuest Research Library: The Arts
 • Music
 • Theatre
 • Film
 • TV
 • Dance
 • Architecture
 • Art
 • Design
Facebook
Library