EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Service – სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ძიების განახორციელებას ერთდროულად ყველა იმ სამეცნიერო ბაზაში, რაზეც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას აქვს წვდომა (ძიება “ერთი ფანჯრის” პრინციპით).

Facebook
Library