ტრენინგები შერჩეული კანდიდატებისათვის ჩატარდება მიმდინარე წლის 21-25 თებერვალს. მოწვეულ კანდიდატთა სიები წარმოდგენილია შესაბამისი პოზიციებისა და განრიგის გათვალისწინებით.

21-24 თებერვალი, მონაწილეთა სია იხილეთ აქ.

23-25 თებერვალი, მონაწილეთა სია იხილეთ აქ.
საინვენტარო ჟურნალების ელექტრონიზაციის პროექტის სახელმძღვანელო და ნიმუში განთავსდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ვებ-გვერდზე ორშაბათს, 21 თებერვალს, 13:00 საათამდე.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus