ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი TURNITIN გლობალური ინოვაციის კონკურსის გამარჯვებულია ევროპის რეგიონში