როგორ შემიძლია გადავავადო წიგნის დაბრუნება?

წიგნების დაბრუნების გადავადება შეგიძლიათ პირადადელ.ფოსტის librarian@iliauni.edu.ge ან ბიბლიოთეკის Facebookგვერდის საშუალებით.

წიგნის დაბრუნების ვადის გადადება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ წიგნზე არ არის მოთხოვნა.

 

 

 

ბანერები

Facebook