რა ნიშნის მიხედვით განსხვავდება სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები?

სამეცნიერო ელექტრონული ბაზები განსხვავდება მიმართულებებითა და რესურსის ტიპით. კონკრეტული ელექტრონული ბაზა შეიძლება იყოს როგორც ერთი  მიმართულების, ასევე მულტიდიციპლინური.  ბაზები შეიძლება შეიცავდეს: სტატებს, ელ. წიგნებს, ჟურნალებს, ინდექსებს, აბსტრაქტებს, საკონფერენციო მასალებს, ციტირების მაჩვენებლებსა და სხვა.

ბანერები

Facebook