დაჯავშნის სისტემა

სამკითხველო დარბაზით/კომპიუტერით სარგებლობისთვის, ასევე წიგნის გატანის/დაბრუნებისთვის აუცილებელია წინასწარ დაჯავშნოთ თქვენთვის სასურველი სერვისი;

ჯავშნისთვის მიჰყევით ბმულს.

აქვე იხილეთ დაჯავშნის ინსტრუქცია.

Facebook