Academic Search Premier

Academic Search Premier არის მულტიდისციპლინური სამეცნიერო ბაზა, რომელიც მოიცავს მეცნიერების თითქმის ყველა დარგს და მომხარებელს სთავაზობს სხვადასხვა რესურსების ინდექსირებულ და სრულ ვერსიებს.

დარგობრივი კატეგორები

 • ბიზნესი (საბანკო საქმე, ფინანსები, სტრატეგიული დაგეგმვა, საერთაშორისო ბიზნესი და სხვ.)
 • განათლება
 • ეკონომიკა
 • ზუსტ მეცნიერებები (ასტრონომია, ასტროფიზიკა, ბიოლოგია, გამოყენებითი მეცნიერებები, გეოგრაფია, ქიმია, მათემატიკა, ფიზიკა, ცოცხალი სამყაროს შემსწავლელი მეცნიერებები და სხვა)
 • ისტორია
 • ლიტერატურა
 • პოლიტიკური მეცნიერებები
 • რელიგია და ფილოსოფია (ქრისტიანობა, ისლამი, იუდაიზმი, აღმოსავლური რელიგიები, ლოგიკა, ეთიკა, ესთეთიკა, ადამიანის უფლებები და სხვა)
 • სამართალი
 • სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები (ანთროპოლოგია, რეგიონული კვლევები სოციალური მეცნიერებები სპორტი
 • ტექნოლოგიები (ბიოტექნოლოგია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ტელეკომუნიკაცია, ინჟინერია და სხვა)
 • ხელოვნება (არქიტექტურა, მუსიკა და სხვა)
 • ჯანდაცვა და მედიცინა

Academic Search Premier-ში შესული რესურსების დეტალური დარგობრივი ნუსხა იხ. აქ.

რესურსები

 • 8,500 გამოცემა ინდექსირებული სტატიებითა და აბსტრაქტებით (1975 წლიდან დღემდე);
 • მათ შორის 4,700 გამოცემა სტატიების სრული ვერსიებით (1975 წლიდან დღემდე);
 • ციტირებული მასალის ძიებად ნუსხები (1,000 დასახელებისათვის);
 • გაზეთების Wall Street Journal, The New York Times, The Christian Science Monitor ინდექსირებული სტატიებიდა აბსტრაქტები;
 • 1,000-ზე მეტი ჟურნალს ვიზუალური მასალით;
 • წიგნები;
 • ენციკლოპედიები;
 • ანგარიშები;
 • საკონფერენციო მასალები;
 • ანგარიშები (ქვეყნის შესახებ, საგანმანათლებლო)
 • სამთავრობო დოკუმენტები;
 • გაზეთები;
 • და სხვა.

Academic Search Premier-ში შესული ჟურნალებისა და სხვა რესურსების დეტალური ნუსხა იხ. აქ.

განსაკუთრებული შესაძლებლობები

 • პუბლიკაციების სრული ვერსიების (HTML ფორმატში) თარგმნა ინგლისური ენიდან რუსულ, გერმანულდა სხვა ენებზე.
 • პუბლიკაციების აუდიო ვერსიები.

განახლების სიხშირე

 • ყოველდღიური

წვდომა
წვდომა უნივერსიტეტის ინტერნეტ სივრციდან (დააწკაპუნეთ ნებისმიერ ზემოთმოცემულ ბმულს).
აქ.

დახმარება

 • დახმარებისათვის გამოიყენეთ სერვისი “შეეკითხე ბიბლიოთეკარს”.
 • ქართულ ენაზე მოხმარების სახელმძღვანელო იხ. აქ
 • ინგლისურ ენაზე მოხმარების სახელმძღვანელოები, ძიების ხერხები და სხვა დამხმარე რესურსები იხილეთ აქ.

ფინანსური უზრუნველყოფა

Academic Search Premier-ის შეძენა განხორციელდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეის ფინანსური მხარდაჭერით, საერთაშორისო კონსორციუმის EIFL-ის უშუალო შუამდგომლობითა და დახმარებით.

Facebook
Library