ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო / Middle East and Georgia

თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი / Modern Middle East

ქართული, დასავლური და აღმოსავლური ისტორიოგრაფიული ტრადიცია / Georgian, Western and Eastern Historiographical Tradition

ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები / Actual Topics on Woman’s Health 

ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა

Education Week

The Chronicle of Higher Education

Times Higher Education

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus