წურწუმია, მამუკა [მთ.რედაქტორი]. 2011. საისტორიო კრებული: წელიწდეული. 1. თბილისი: მხედარი.

წურწუმია, მამუკა [მთ.რედაქტორი]. 2012. საისტორიო კრებული: წელიწდეული. 2. თბილისი: მხედარი.

წურწუმია, მამუკა [მთ.რედაქტორი]. 2013. საისტორიო კრებული: წელიწდეული. 3. თბილისი: მხედარი.

წურწუმია, მამუკა [მთ.რედაქტორი]. 2014. საისტორიო კრებული: წელიწდეული. 4. თბილისი: მხედარი.

წურწუმია, მამუკა [მთ.რედაქტორი]. 2015. საისტორიო კრებული: წელიწდეული. 5. თბილისი: მხედარი.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus