აღნიშნული პოლიტიკა ვრცელდება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაზე.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus