ბიბლიოთეკა ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს დარეგისტრირდეს და დაესწროს შემდეგ ტრენინგებს:

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus