დასრულდა 2011 წლის 11 სექტემბრის ჩათვლით შემოსული განცხადებების განხილვა.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადი შემოიტანა 73-მა კანდიდატმა.

კონკურსის პირველ ეტაპზე დაგეგმილ დავალებაში მონაწილეობის მისაღებად შერჩეულია 51 კანდიდატი. ნუსხა იხილეთ აქ.

პრაქტიკული ლაბორატორიული სამუშაო

თარიღი: 16 სექტემბერი, 2011 წ.

ზუსტი დრო:

11:00 სთ. – რეგისტრაციის დაწყება

11:20 სთ. – რეგისტრაციის დასრულება

11:30 სთ. – გამოცდის დაწყება

13:00 სთ. – გამოცდის დასრულება.

მისამართი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი C 305, C 306 და C 307

აუცილებელი დოკუმენტები: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.

გაფრთხილება:

  1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის გარეშე კანდიდატები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.
  2. კანდიდატები უნდა გამოცხადდნენ არაუგვიანეს 11:20 საათისა.
  3. დაგვიანებული კანდიდატები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.

გისურვებთ წარმატებებს!

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus