21 ივლისი – საჯარო ლექცია თემაზე “ციფრული ობიექტების გრძელვადიანი დაცვა”

22 ივლისი – საჯარო ლექცია თემაზე “მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები”

22 ივლისი – სემინარი თემაზე “ელექტრონული ბიბლიოთეკები”

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus