ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მიერ გამოცხადებული ვაკანსიების შესახებ (I. ბიბლიოთეკარის  სხვადასხვა პოზიცია და II. ინფორმაციული წიგნიერების პედაგოგი), მეორე საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება 2011 წლის 26 იანვარს, 15:00 საათზე.

მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, პირველი სართული, 101-ე აუდიტორია.

იხ.: ვაკანსიების ბმულები.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus