ელექტრონული ბიბლიოთეკით სარგებლობისთვის გვერდის მთავარ მენიუში აირჩიეთ „ელექტრონული ბიბლიოთეკა“, სადაც მოცემულია ყველა ის საინფორმაციო რესურსი, რაც ბიბლიოთეკაში ელექტრონული ფორმით არის წარმოდგენილი.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus