წიგნების დაბრუნების გადავადება შეგიძლიათ პირადად, ელ.ფოსტის ან ბიბლიოთეკის Facebook-გვერდის საშუალებით.
 

წიგნის დაბრუნების ვადის გადადება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ წიგნზე არ არის მოთხოვნა.

 

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus