თითოეულ ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზას თან ახლავს „გზამკვლევი“, რომელიც თავის მხრივ, მოკლე გამოყენების ინსტრუქციაა. თუკი „გზამკვლევის“ გაცნობის შემდეგ დაგჭირდებათ დახმარება, გთხოვთ მოგვწეროთ, ან შეავსოთ „ტრენინგებში“ მოცემული ელ. ფორმა. ბიბლიოთეკა, მოთხოვნის შესაბამისად, ორგანიზებას უწევს მცირერიცხოვანი ჯგუფების  ტრენინგებს.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus