2016 წლის 9 დეკემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის ანგარიშის ფარგლებში, ბიბლიოთეკის ორგანიზებით გაიმართა უნივერსიტეტში დაცული რარიტეტების გამოფენა.

გამოფენაზე მოწვეულ სტუმრებს საშუალება ჰქონდათ  XVI-XIX საუკუნეების პერიოდში დაბეჭდილი, მეცნიერების სხვადასხვა მიმართულების შესაბამისი  იშვიათი და უნიკალური გამოცემების დათვალიერების. ასევე, თითოეული წიგნის შესახებ მომზადებული ანოტაციების გაცნობის (იხ. ანოტაციები).

15385390_1383543648324881_6230599057158782467_o

15418506_1383543991658180_5389227565203889495_o 15418560_1383543454991567_7229705132148192354_o

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus