ბიბლიოთეკის დარბაზებიდან მკითხველს შეუძლია ერთდროულად გაიტანოს 15 წიგნი.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus