ჟან-ბატისტ ლამარკის შესახებ

ჟან-ბატისტ ლამარკი (თავი 1, ნაწილი 1)

ჟან-ბატისტ ლამარკი (თავი 1, ნაწილი 2)

ჟან-ბატისტ ლამარკი (თავი 7)

ჟან-ბატისტ ლამარკი (თავი 8)

 

გადმოწერა: