პლატონი – “სახელმწიფო (წიგნი VI, ნაწილი 1)

პლატონი – “სახელმწიფო (წიგნი VI, ნაწილი 2)

პლატონი – “სახელმწიფო (წიგნი VII, ნაწილი 1)

პლატონი – “სახელმწიფო (წიგნი VII, ნაწილი 2)

 

გადმოწერა: