ნახვა: LA PEDAGOGÍA CRÍTICA EN EL IESALCUNESCO Y LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA EN EL MARCO DE LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA ENTRE EL 2005-2010  –  IESALC/UNESCO–ს კრიტიკული პედაგოგიკა და კოლუმბიის უნივერსიტეტი საგანმანათლებლო რევოლუციის ჩარჩოში 2005–2010 წლებში