ნახვა:

ავქსენტი ცაგარელი – კრებული (PDF)

ავქსენტი ცაგარელი – კრებული (MOBI)

ავქსენტი ცაგარელი – კრებული (ePUB)

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ კოლექციაში დაცული 2004 წელს იუნესკოს მოსკოვის ოფისის პროექტით შექმნილი ქართული ლიტერატურის ციფრული კოლექცის პოპულარულ ციფრულ ფორმატებში გადაყვანისა და ნორმალიზაციის პროექტი.