ნახვა:

აკაკი წერეთელი – კრებული (პოეზია) (PDF)

აკაკი წერეთელი – კრებული (პოეზია) (MOBI)

აკაკი წერეთელი – კრებული (პოეზია) (ePUB)

 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ კოლექციაში დაცული 2004 წელს იუნესკოს მოსკოვის ოფისის პროექტით შექმნილი ქართული ლიტერატურის ციფრული კოლექცის პოპულარულ ციფრულ ფორმატებში გადაყვანისა და ნორმალიზაციის პროექტი.