ნახვა:

ადამ სმითი – გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ

ადამ სმითი (წიგნი V-II)