გონაშვილი ჰ.ქართული ხალხური სიმღერები=Georgian Folk Songs

  •   
  •   
  •   

გონაშვილი ჰ.ქართული ხალხური სიმღერები=Georgian Folk Songs

გონაშვილი ჰ.ქართული ხალხური სიმღერები=Georgian Folk Songs – 1990.