“არაგვი” [ჩანაწერი] : დუშეთის რაიონის ფოლკლორული გუნდი / მხატვრ. ხელმძღვ. ი.ბობოხიძე,დირ.მ.ბობოხიძე ; კომენტ.ი.ბობოხიძის.

  •   
  •   
  •   

“არაგვი” [ჩანაწერი] : დუშეთის რაიონის ფოლკლორული გუნდი / მხატვრ. ხელმძღვ. ი.ბობოხიძე,დირ.მ.ბობოხიძე ; კომენტ.ი.ბობოხიძის.

“არაგვი” [ჩანაწერი] : დუშეთის რაიონის ფოლკლორული გუნდი / მხატვრ. ხელმძღვ. ი.ბობოხიძე,დირ.მ.ბობოხიძე ; კომენტ.ი.ბობოხიძის – 1988.