შტრაუსი, რ. სიმფონიური პოემა. დონ ჟუანი. დირიჟორი ჯ.

Фуртвенглер. В. Из сокровищницы мирового исполнительского искусства:Дирижеры: (комплект из 2 пластинок). 1

Фуртвенглер. В. Из сокровищницы мирового исполнительского искусства:Дирижеры: (комплект из 2 пластинок). 2

Габуния. Н.Песни для детей = საბავშვო სიმღერები

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus