ჩვენს ბიბლიოთეკას შეემატა კიდევ ერთი აუდიო წიგნი – პავლე მოციქულის “ეპისტოლე რომაელთა მიმართ”.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus