სამეცნიერო ელექტრონული ბაზების ძვირფასო მომხმარებლებო,

2015 წლის 6 მარტიდან – 6  აპრილამდე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის მომხმარებლებისათვის ხელმისაწვდომი იქნება საერთაშორისო საგამომცემლო კომპანიის Palgrave Macmillan-ის, ელექტრონული წიგნების ბაზის Palgrave Connect-ის შემდეგი მიმართულებები:

 • Social Sciences Collection 2013
 • Religion & Philosophy Collection 2013
 • Theatre & Performance Collection 2013
 • Media & Culture Collection 2013
 • Literature Collection 2013
 • Language & Linguistics Collection 2013
 • History Collection 2013
 • Education Collection 2013
 • Economics & Finance Collection 2013
 • The New Palgrave Dictionary of Economics, 2013 Update
 • The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management

წიგნების სანახავად მიყევით ბმულს. ვებ-გვერდის საშუალებით სასურველი რესურსი შეგიძლიათ მოძებნოთ საძიებო სიტყვის, წიგნის დასახელების ან მიმართულების მიხედვით.

Palgrave Connect ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომია მხოლოდ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინტერნეტ ქსელში ჩართული კომპიუტერებიდან.

გამოიყენეთ Palgrave Connect-ის  ელექტრონული  რესურსები მაღალი  ხარისხის წარმატებული კვლევების  ჩასატარებლად.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus