მულტიმედია png (1)

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში მკითხველს საშუალება აქვს გაეცნოს უნიკინოს მრავალფეროვანი ფილმების, ასევე ფირფიტების ჩამონათვალს  და ისარგებლოს აღნიშნული მულტიმედია რესურსით.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus