ლინდგრენი, ასტრიდ. 2002. ყაჩაღის ასული რონია. თბილისი: დიოგენე.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus