აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. 2015. კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში: (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები). თბილისი: მერიდიანი.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus