კონკურსის მეორე ეტაპზე – ’’კომპიუტერთან მუშაობის უნარ-ჩვევების დემონსტრირება’’  მოწვეული კანდიდატების სია იხ. აქ.

კონკურსის მეორე ეტაპის ჩატარების თარიღი: 10თებერვალი, 2011 წ.

მეორე ეტაპი ჩატარდება ორ ნაკადად:

პირველი ნაკადი

ზუსტიდრო:

12:00 სთ. – რეგისტრაციის დაწყება

12:20სთ. – რეგისტრაციის დასრულება

12:30 სთ. – გამოცდის დაწყება

14:30 სთ. – გამოცდის დასრულება.

მეორე ნაკადი

ზუსტი დრო:

15:00 სთ. – რეგისტრაციის დაწყება

15:20სთ. – რეგისტრაციის დასრულება

15:30 სთ. – გამოცდის დაწყება

17:30 სთ. – გამოცდის დასრულება.

მისამართი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი # 32, ოთახები A208 (მეორე სართული); C305; C 306; C317 (მესამე სართული)

შერჩეულ კანდიდატთა ნუსხაში თითოეული კანდიდატის გასწვრივ მითითებულია კონკრეტული ოთახი.

აუცილებელიდოკუმენტები: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან პასპორტი.

გაფრთხილება:

1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ან პასპორტის გარეშე კანდიდატები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.

2. პირველ ნაკადზე მოწვეული კანდიდატები უნდა გამოცხადდნენ არაუგვიანეს 12:20 საათისა.

მეორე ნაკადზე მოწვეული კანდიდატები უნდა გამოცხადდნენ არაუგვიანეს 15:20 საათისა.

3. დაგვიანებული კანდიდატები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.

გისურვებთწარმატებებს!

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus