კონკურსის მეორე ტურში (’’სიტუაციური დავალების შესაბამისი დოკუმენტის შექმნა’’) მონაწილეობა მიიღო წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით შერჩეულმა 12 კანდიდატმა.

კონკურსის მესამე ეტაპზე დაგეგმილ გასაუბრებაზე მონაწილეობს ყველა ის კანდიდატი, რომელმაც დააგროვა მინიმუმ 30  ქულა.

ქულების ნახვა შესაძლებელია კონკურსანტის მიერ მითითებული პირადობის მოწმობის პირადი ნომრის მიხედვით. ნუსხა იხილეთ აქ

გასაუბრება ჩატარდება 2011 წლის 31 მაისს. გასაუბრებაზე მოწვეულ კანდიდატების ნუსხა და საათობრივი განაწილებაიხ. აქ

გასაუბრების ჩატარების ადგილი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (ვაკის პარკის პირდაპირ), ჩოლოყაშვილის გამზ. 3-5, მე-3 სართული E 308.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus