კონკურსის მეორე ტურში (კომპიუტერთან მუშაობის დემონსტრირება) მონაწილეობა მიიღო სულ 41 კანდიდატმა.

კონკურსის მესამე ეტაპზე მონაწილეობის მისაღებად მოწვეულია ყველა ის კანდიდატი, რომელმაც მეორე ტურში დააგროვა მაქსიმალური 25 ქულიდან მინიმუმ 18.

გასაუბრებაზე მოწვეულთა ნუსხა იხ. აქ.

კონკურსის მესამე ეტაპზე დაგეგმილი გასაუბრება ჩატარდება 19 სექტემბერს. კანდიდატებმა გასაუბრების ზუსტი დრო იხ. პირად ელ. ფოსტაზე.

გასაუბრების ჩატარების ადგილი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, E კორპუსი (ვაკის პარკის პირდაპირ), ჩოლოყაშვილის გამზ. 3–5, მე-3 სართული, აუდიტორია # E 308.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus