კონკურსის მეორე ტურში  (კომპიუტერთან მუშაობის უნარ–ჩვევების დემონსტრირება) მონაწილეობა მიიღო სულ 147 კანდიდატმა. ტექსტურ რედაქტორსა და ელექტრონულ ცხრილში შესრულებული დავალების ჯამური შედეგები შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

კონკურსის მესამე ეტაპზე მონაწილეობის მისაღებად მოწვეულია ყველა ის კანდიდატი, რომელმაც მეორე ტურში დააგროვა მინიმუმ 25 ქულა.

კონკურსის მესამე ეტაპზე დაგეგმილი გასაუბრება ჩატარდება ორ ნაკადად 14 და 17 თებერვალს.

გასაუბრებაზე 14 თებერვალს მოწვეულთა ნუსხა იხ. აქ.

გასაუბრებაზე 17 თებერვალს მოწვეულთა ნუსხა იხ. აქ.

გასაუბრების ჩატარების ადგილი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, F კორპუსი (ვაკის პარკის პირდაპირ), ჩოლოყაშვილის გამზ. 3–5, მე-4 სართული, აუდიტორია # F 411.

გასაუბრების ზუსტი დრო მითითებულია შესაბამის ნუსხაში.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus